Fue tekniği

Fue Hazırlığı : Fue saç ekim operasyonu sabahı hasta hastaneye kabul edilir. cerrahi kıyafetlerini giyerek, planlama yapıldıktan sonra saçları traş edilerek antiseptik bir solusyonla yıkandıktan sonra ameliyathaneye alınması ile başlar.

Donor alan anastezisi : Hasta supin pozisyonda yatırılır anastezi uzmanı tarafından çok hafif bir sedasyon uygulanır. Daha sonra donor alana rejyonel anastezi uygulanır. Bu esnada küçük ve büyük oksipital sinirler ve büyük aurikular sinir bloke edilmiş olur. Hastanın vital bulguları, EKG ve O2 satürasyonları tüm işlem boyunca monitörize edilir.

Donor alan kompozit foliküler ünite greftlerinin izolasyonu : Greftlerin izolasyonu sırasında karşılaşılan birçok değişken cerrahın klinik kararını test eder. Donör alanın büyüklüğü planlanan greft sayısına göre ya da greftlenecek alana göre ve aynı zamanda donör sahanın yoğunluğuna ve donör saçlı derisinin esnekliği ve elastikiyetine göre değişir.

Yalnızca gerekli miktarda greft izole edilmelidir : Skalpin gevşekliği kişiden kişiye değişir. Cerrah daha önceki işlemlerden kalan skar dokusu varlığı için dikkatli olmalıdır, çünkü bunlar donör skalpının elastikiyetinin ve gevşekliğinin azalmasına neden olur. Cerrah laksite, elastisite ve gevşekliği değerlendirmek üzere donör skalpını elle hissetmelidir. Saç dansitesi ve aynı zamanda donör oksipital sahasının elastisiyeti orta hatta doğru genellikle daha fazladır. Saç laterale doğru gittikçe seyrekleşir ve skalp daha az elastik olur. Kulakların üstündeki saçlı deri genellikle elastik değildir.

Ameliyatta Fue saç eki cerrahi teknikniği

Normalde donör sahadaki saç yoğunluğu yaklaşık 200 saç/cm2 ‘dir (aralık 130 ile 280 saç/cm2). Bireysel kıl şaftlarının çapı da değişkendir, bu da 0.06 ile 0.14 mm arasında değişir.

Hasta oturur pozisyonda iken başını tam fleksiyona getirerek steril cerrahi masaya başını yaslar. Sağlak cerrahlar hastanın sol tarafına, solak cerrahlar hastanın sağ tarafına otururlar. Diseksiyon esnasında loop büyütme önerilmektedir.  Manuel punch cerrahın dominant elinde, steril bir gazlı bez de cerrahın sağ elinde bulunur. Foliküler ünite greftlerinin cerrahi diseksiyonu distalden proksimale ve süperiordan inferiora doğru, santimetre kareler halinde yapılır. Bütün alanlardaki greftler izole edilene kadar bu işlem devam eder. Bu işlem esnasında greftler yerlerinde bekletilirler.

Bu esnada foliküler ünitelerdeki her bir saç telinin korunması gerekmektedir. Kıl folliküllerinin doğal gruplaşma şekilleri korunmalıdır. Bu şekilde, iki, üç ya da dört kıllı folliküller bir ünite halinde intakt olarak korunur. Bunun tersi olarak, çevre folliküler üniteden ayrılan bir kıl şaftı tek kıllı bir mikrogreft olarak adlandırılır. Kıl follikül ünitelerine zarar vermemek üzere atravmatik bir teknik uygulamak şarttır.

Bunun için köklerin derinliğine, deri ile yaptıkları açıların derecesine göre manuel punch ın uzunluğu ve açılanması ayarlanmalıdır. Manuel punch ın uzunluğunun ve açılanmasının oldukça kolay bir şekilde ayarlanması oldukça önemli bir avantajdır.

Greft izolasyonu esnasındaakılda tutulması gereken önemli noktalar şunlardır:

  • Folliküler üniteleri mümkün olduğunca intakt bırakın.

  • Koyu renk saçı olan hastalarda çoğu grefti folliküler ünitelere diseke etmek üzere 3.5 x lup büyütme yeterlidir.

  • Açık renkli ya da gri saçı olan hastalarda daha kesin diseksiyon için cerrahi mikroskop ve zemin ışığı gerekli olabilir.

İzole edilmiş kompozit foliküler ünite greftlerinin toplanması ve sıralanması

En az iki asistan tarafından yapılmalıdır. Toplama esnasında greftlerin sıralaması da yapılması greftlerin gereksiz yere ikinci bir kere dokunulmasını önlemiş olur. Sıralama esnasında greftler bir pedri kabında 300 tane olacak şekilde yerleştirilir.

Greftleri yerleştirme işlemine kadar serum fizyolojik içinde ıslak tutmak ve ideal olarak yaklaşık 4 0 C’a soğutmak önemlidir. Greft kurursa saç büyümesi olmaz.

Önceden de anlatıldığı gibi, folliküler kıl üniteleri bir, iki, üç ya da dört kıl içerirler ve olabildiğince bir ünite şeklinde korunurlar. Bazı greftler, her birinde bir ile iki kıl follikülü olan iki küçük folliküler ünitede olduğu gibi, birden fazla folliküler üniteden oluşmuş olabilirler.

Daha sonra donor alana geçici pansuman yapılır.

Alcı alan anastezisi

Supraorbital, supratochlear ve aurikulotemporal sinirler bloke edilir. Bu, yapılacak olan saç çizgisinin hemen altına çember şeklinde blok yapılması demektir. %0.5 lidokain ve 1:200,000 epinefrinden oluşan tümesen solusyonu ile alıcı alan infiltre edilir. Tümesan solusyonuyla infiltrasyon bir kaç nedenle önemlidir, bunlardan en önemlisi hemostaz sağlamak ve greft yerleştirilmesini kolaylaştırmaktır. Tümesan solüsyonu: anterior, orta ve posterior üçte birlik kellik alanlarına olacak şekilde üçte birlik kısımlar halinde infiltre edilirse optimal hemostaz sağlanır.

Slitlerin oluşturulması

Slitler oluşturulurken açılanmaların ayarlanması çok önemlidir. Normalde saç ön saç çizgisinde yaklaşık 45 ile 60 derece açıyla büyür ve daha posteriorda 75 ile 80 derece açıyla büyür. Tepede eski spiral yeniden oluşturulmalı helezonik bir ekim yapılmalıdır. Genel olarak var olan saçların yönü takip edilir. Slitler hastanın geride kalan kendi saçlarına göre paralel yönde yapılır, bu şekilde hastanın var olan saçına olabilecek hasar en az düzeyde tutulmuş olur. Amaç greftleri var olan saçların arasına yerleştirmektir.

Greftler, doğayı daha iyi taklit edebilmek üzere, çizgiler halinde değil de rastgele yerleştirilir. Cerrah saç çizgisinin tasarlanması sırasındaki sanatsallığa konsantre olabilir, saçın istenen yöne doğru büyümesi elde edilebilir ve uygun greft boyutları en doğal sonuçlar için değişik alanlara yerleştirilebilir. Bunun yanında, birbiri üstüne yarıklar ya da yarıkların atlanması önlenmelidir.

Greft Yerleştirilmesi

Greftler  birer birer kuyumcu forsepsiyle buradan alınır ve slitlere yerleştirilir. Greftlerin kökleri oldukça hasas olduklarından hiçbir zaman tutulmamalıdır. En iyisi köklerin üstünden ya da altından hafifçe sıkıştırarak tutmaktır. Kuyumcu forsepsinin tutulan kollarındaki basıncın uçta çok daha fazla bir basınca yol açacağı bilinmelidir.

Greftlerin fue saç ekimi esnasında arasında başlangıçta 4 ile 5 mm bırakıldığında dışarı doğru fırlamaları pek mümkün olmaz. Diğer yerler greftlenmeye devam edilip aradaki boşlukların greftlenmesi için arada 20 dakika beklenerek fibrinojenin fibrine dönmesi ve fibrinin de grefti yerinde tutmasının sağlanması iyi olur. Şimdi greftler arasındaki mesafe 2.0 ile 2.5 mm’dir. Greftler birbirine mümkün olduğu kadar yakın olana, aralarında 1 ile 2 mm kalana kadar bu işlem birkaç kez tekrar edilir.

Greftin epidermisi skalp epidermisinin hafifçe yüzeyelinde olmalıdır. Greftler çok derine yerleştirilmemelidir. Daha derine yerleştirildiğinde, skalp epidermisi greftin üzerine kapanır ve mutlaka kıl dönmesine ve/veya kiste neden olur. Kapatıldıktan sonra yukarıda gösterildiği gibi birçok küçük şişlik belirgin olmalıdır; ancak iyileşmeyle bunlar düzleşecek ve kafa derisi pürüzsüz olacaktır. Kıl dönmesi ameliyattan 3 ile 4 ay sonra püstül olarak kendini belli eder, olgunlaşır ve bir baş oluşur ve sonunda drene olur ve iyileşir. Bunun dışında saç genellikle büyür ama bu süreç sıkıntılıdır ve önlenmelidir. Daha derin düzeydeki inklüzyon kistleri cerrahi eksizyon gerektirebilir.

Ön saç çizgisinde, yalnızca bir ile iki saç teli içeren greftler kullanılır. Diğer alanlardaÖn saç çizgisinin 1 cm uzağında bir ile iki saç teli içeren greftlerle  ile üç ile dört saç teli içeren greftlerin karışımı  kullanılır. Ön saç çizgisi en kritik alandır. Saçsız alın derisinden saçlı deri bölgesine geçiş oldukça yumuşak olmalı, belirgin ve düz bir çizgiden kaçınılmalıdır.

Greftlerin mümkün olduğunca birbirine yakın yerleştirilmelidir. Bu esnada karışıklık ve üst üste binmeler ya da daha sonra greftler yerleştirilirken yarıkların atlanması engellenmelidir.

Operasyon bittikten sonra donor alana pansuman uygulanır. Alıcı alana pansuman uygulanmaz. Pansumanlar 48 saat sonra çıkartılır ve ilk yıkama klinikte yapılarak hastaya nasıl yıkama yapılacağı öğretilir. Duş başlığı su basıncı düşük basına ayarlanarak ya da su bir tasla dökülerek saç nazikçe şampuanlanmalıdır.

Yeni transplant edilen saç ilk günden itibaren uzamaya başlar; ancak, yeni uzayan saçların yaklaşık üçte ikisi, telojen (dinlenme) fazına girerek 2 ile 3 hafta içinde dökülecektir. Uygun şekilde izole edilerek elde edilmiş foliküler ünite gretlerinde şok dökülme ikinci ila üçüncü haftalarda görülürken yeni saçoluşumu üçüncü ayda başlar. Başlangıçtaki saç dökülmesi %2’lik minoksidil topikal sprey kullanılarak en alt düzeyde tutulabilir.

Minoksidil kullanmaya operasyondan 48 saat sonra başlanabilir. Altı ay süreyle sabah ve akşam yapılan uygulamalar tercih edilir. En azından geceleri kullanılmalıdır. Ancak, greftler minoksidil olmasa da uzarlar.

Transplant edilen alandaki nativ saçın değişken bir kısmı geçici olarak ve bazen kalıcı olarak dökülür.  İncelme olan alandaki nativ terminal saçın bir kısmı zayıftır ve genetik olarak vellüs fazına girmeye programlanmıştır. Vellüs saça transformasyon, özellikle greftler yoğun olarak yerleştirildiğinde saç transplantasyonuyla hızlandırılabilir.