Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleler

 1. Demirseren M.E., Z. Can, S. Gökrem “Diabetik ayak ülserlerinin rekonstrüksiyonunda Glikolize hemoglobinin (HbA1c) Prognostik etkisi” İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 2 (4), 229-236 (1999).
 2. Demirseren M.E., A. Katırcıoğlu, S. Gökrem, Z. Can, M. R. Özbek “Depressör Anguli Oris Flebi ile Alt Dudak Defektlerinin Fonksiyonel Onarımı” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası , 53(4), 265-269 (2000).
 3. Demirseren M., E., Z. Can, S. Gökrem, O.M. Ozdemir “The Use Of Ulnar Island Flap for Coverage of a Dorsal Hand Skin Defect” Journal of Ankara Medical School, 23(2), 161-166 (2001).
 4. Katırcıoğlu A., S. Gökrem, O.M. Özdemir, H.R. Özakpınar, S. Serel, Z. Can “Redüksiyonsuz Anterior Disk Deplasmanlı Hastalara Tedavi Yaklaşımlarımız” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54(3), 237-247 (2001).
 5. Özdemir O.M, S. Gökrem, A. Katırcıoğlu, R.  Özakpınar, A. Ersoy, S. Serel, Z. Şen E. Yormuk “Bası Yaralarına Cerrahi Yaklaşımlarımız: 85 olguda 131 Bası Yarasının Değerlendirilmesi” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54(3), 247-262 (2001).
 6. Gökrem S., O.M. Özdemir, A. Katırcıoğlu, R. Özakpınar, Z. Şen, M.E. Demirseren, Z. Can “Yanığa Sekonder Gelişen Üst Ekstiremite Deformitelerinin Onarımında Klinik Yaklaşımlarımız” İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 4(3), 132-137
 7. Katırcıoğlu A., S. Gökrem, O.M. Özdemir, H.R. Özakpınar, A. Ersoy, Z. Can, M. Emiroğlu “Alt Dudak Defektlerinin Rekonstrüksiyonu” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54(3), 345-356 (2001).
 8. Gökrem S., O.M. Özdemir, A. Katırcıoğlu, Z.  Şen, A. Ersoy, Z. Can, M. Emiroğlu, S. Gültan “A rare craniofacial cleft: Tessier No. 7: A retrospective analysis” Journal of Ankara Medical School, 24(2), 63-68 (2002).
 9. Şen Z., H.R. Özakpınar, S. Gökrem, O.M. Özdemir, A. Ersoy, S. Serel, M. Emiroğlu, K. Sevin “Kütenöz vasküler lezyonlarda klinik yaklaşımlarımız” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(3), 193-204 (2002).
 10. Gökrem S., A.C. Yılmaz, A. Terzioğlu, D. Tuncalı, G. Aslan “Mikrostomide Converse-Kazanjian komisüroplastisi: Erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 12 (1), 1-5 (2004).
 11. Özdemir O.M., S. Serel, S. Gökrem, A. Katırcıoğlu, Z. Can, S. Serin “Serbest prefabrike poröz polietilen implant flebi ile ortotopik üç boyutlu doku rekonstrüksiyonu modeli”, Ulusal Travma Dergisi, 10(2), 75-82 (2004).
 12. Tuncalı D., S. Gökrem, Ü. Balcı Akbuğa, A Terzioğlu, ve G. Aslan, “Flow-through” arteriyalize venöz serbest sural sinir grefti: olgu sunumu”, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 12(2), 136-138 (2004).
 13. Bingül F., D. Tuncalı, S. Gökrem ve G. Aslan, “Fetal yara iyileşmesi: literatürün gözden geçirilmesi”, Türkiye klinikleri J Med Sci, 25(4), 569-575 (2005).
 14. Gökrem S., D. Tuncalı, G. Aslan, Ü. Balcı Akbuğa, “Saç, iplik turnike sendromu: tekrarlayan iki taktimi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 59, 48-50 (2006).
 15. Tan Başer N., V. Işık, R. Bulutoğlu, S. Gökrem ve G. Aslan, “Yara bakımı ve tedavisinde subatmosferik basınçlı yara pansumanı”, Türkiye klinikleri J Med Sci, 27(6), 902-915 (2007).
 16. Tan Başer N.,A. Terzioğlu, S. Gökrem, V. Işık, G. Aslan, “Ulnar nöropati: ilginç bir neden ve lokalizasyon”, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 15(2), 85-87 (2007).
 17. Tan Başer N., Ü. Balcı Akbuğa, A.C. Yılmaz, S. Gökrem, G. Aslan, “Rare clinical variants of pilomatricoma”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 61(1), 42-46 (2008).
 18. Çığşar B., N. Tan Başer, S. Gökrem, A. Terzioğlu, G. Aslan, “Elin yumuşak doku defektlerinin onarımında distal bazlı flep alternatifleri”, Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, 5(4), 8-13 (2008).
 19. Gökrem S., “Saç replasman cerrahisinde saç transplantasyonuna genel bakış”, Türkiye klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, 1(4), 46-50 (2008).