Kadınlarda saç ekim

Günümüzde kadınlarda saç ekimi uygulamaları cerrahi  restorasyonu kalıcı tedavi sağlar. Son 50 yıldır cerrahi saçın restorasyonunun felsefesi değişmemiştir. Saçlı derinin arkasından bulunan daha kalıcı saçlar kelleşmiş alana transfer edilirler. Bu felsefenin temeli donor alan baskınlığı prensibine dayanır.Bayanlarda görülen pek çok dökülme tipi cerrahi  restorasyon ile uygun bir biçimde tedavi edilebilir. Donor alandaki saçların uygun olması, yeterli motivasyon ve gerçekçi beklentiler, hastanın hayatını ve saç restorasyonu cerrahisinin başarısını olumsuz yönde etkileyecek sistemik rahatsızlıkların bulunmaması saç restorasyonu cerrahisinin başarısı açısından önemli kriterlerdir.

Alopesi areata, bazı mikrobik durumlar ve skarlı dökülme gibi aktif durumlarda saç restorasyonu cerrahisinden önce saçın dökülmesine yol açan aktif dönemin bittiğinden emin olunmalıdır. Hipotiroidism gibi bazı durumlarda aktif hstalığın tedavisi sonrası dökülen saçların yeniden büyümesi pek olası değildir. Fakat beslenme yetersizliği tedavisi sonrası tekrar eski saçların yoğunluğuna sahip olunabilir. Hastalar eğer dökülemeye yol açan durum tedavi edildikten sonra eski saç yoğunluğuna kavuşamayacaklarsa replasman cerrahisi ile tedavi edilebilirler.

Kadınlarda saç ekim nasıl yapılır ?
Bayanlara saç ekimi ile en önemli amaç doğal, dikkat çekmeyen sonuçların elde edilmesidir. Bu amaca foliküler ünitelerin yapıları bozulmadan orijinal halleriyle nakli ile ulaşılabilmiştir. Saçlı derideki saçların büyüme paternine yakından bakıldığında saçların bir ila dört kıl teli içeren foliküler üniteler halinde büyüdüğü görülür. Bu foliküler üniteler ince bir kılıf tarafından sarılmış, saç telleri, yağ ve ter bezleri ve ince bir kas içerirler. Saç transplantasyonunda doğal görünüm ancak bu foliküler ünitelerin transplantasyonu ile mümkün olabilmektedir. Yapısı bozulmamış foliküler ünite greftleri sadece uygun ekipman kullanılarak, uygun büyütme altında yapılan foliküler ünite diseksiyon cerrahisi ile mümkün olabilmektedir. Elde edilen greflerin kıl tellerine ayrılarak greft sayısının arttırılması sadece greft sayısını arttırmakta, hem sonuçta ekilecek saç teli sayısı artmamakta, hem ekilen greftlerin çıkma olasılıkları azalmaktadır. 4000 tane bozulmamış foliküler ünite grefti ortalama 8000-1000 saç teli nakli mümkünken, 4000 tane tek kıl kökü içeren greft ile 4000 tane kök nakli mümkün olabilmektedir.

Kadınlara saç ekimle doğal bir görünüm elde etmek için ön saç çizgisi 1 ila 2 saç teli içeren foliküler ünitelerle oluşturulur.aynı şekilde kaş ekiminde kullanılan greftler de yine 1 ila 2 saç teli içerir.

Bayanlarda saç ekim yapılacak alan saç uzunken değerlendirilmeli ve belirlenmelidir. En tatminkar sonuçlar, hastanın alıcı alanın büyüklüğü ve donor alanındaki foliküler ünitelerin yapısı göz önünde tutularak, tek seansta maksimum yoğunluk sağlanarak elde edilebilir.

Planlama yapıldıktan sonra hasta ameliyathaneye alınır, saçları kesilir ve saçlı deri antiseptik solusyonlarla yıkanır.

Cerrahi hastane ameliyathanesinde, steril bir ortamda gerçekleştirilir. Anestezi uzmanı eşliğinde sedasyon ve lokal anastezi yapılır. Foliküler ünite greftlerinin izolasyonu, foliküler ünitele greftlerinin toplanarak sıralanması, alıcı alanın hazırlanması ve greftlerin yerlerine implante edilmesi ile operasyon sonlandırılır.

Alıcı alan hazırlanıken mikroslitler açılır. Mikroslitlerin yönleri, derinlikleri ve 3 boyutlu açılanmalarına dikkat edilmeli, çevreki saçlara paralel hazırlanmalıdırlar. Slitlerin büyüklükleri ortalama 0.6 mm ila 1 mm arasında, derinlikleri de yine ortalama 2 ila 5 mm arasındadır.

Kadınlara saç ekimi operasyonu yapıldıktan sonra hasta evine gidebilir. Operasyon sonrasında antibiotikler ve hafif ağrıkesiciler önerilmektedir. Operasyondan 48 saat sonra saçlı deri yıkanır. Bu yıkamalar ortalama 1 hafta boyunca günlük uygulanır. Bu esnada foliküler ünite greftlerinin dermo-epidermal bölümlerinin düşmesi beklenir.

Birinci ayda görülen şok dökülme sonrası ekilen saçların tekrar çıkmaya başlaması 3. ayda başlarken, net sonucun alınması 8. ayı bulabilmektedir.